Projeye Uygun Fon Tespit Etme Süreci

Ufuk Avrupa Çerçeve Programı Alanları ve Kümeler özelinde Bilgi Günü Etkinlikleri düzenler, Avrupa Komisyonu veya TÜBİTAK tarafından düzenlenen etkinliklerin duyurusunu web sitesi, mailing, sosyal medya gibi çeşitli kanallardan duyurarak katılımı ve farkındalığı artırma çalışması yürütür.

Etkinlikler kapsamında düzenlediği anketler ile katılımcıların ilgili olduğu alanları ve çağrıları tespit etmek üzere birebir görüşmeler düzenler.

Görüşmeler sonunda ilgili Alan yada Kümeye ait çağrılar ile detaylı bilgilendirme sağlanıp en uygun projeye dönüştürme için çalışmalar başlatılır.

Avrupa Birliği Çerçeve Programı' nda projenize uygun çağrıyı bulmak için “Funding and Tenders Portal” sistemine giriş yapılır. Proje fikrine en uygun çağrı tespit edilir. Çağrının konusu ve beklenen çıktıları ile akademisyenin yetkinlikleri analiz edilerek eşleştirilir.

Proje koordinatörü olacak ise konsorsiyum kurma desteği, ortak olacak ise konsorsiyumlara dahil etme desteği sağlanır (Her iki durumda da EoI (Expression of Interest) dokümanının doldurulmasını sağlayarak ilgili networklerde duyurulur).

surec-haritasi