İTÜ Uluslararası Projeler Ofisi projelerin başvuru ve yürütme aşamasında ITUNOVA TTO ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi ile işbirliği içinde çalışmaktadır. İTÜ Uluslararası Projeler Ofisi Avrupa Birliği (AB) 9. Çerçeve Programı olan Ufuk Avrupa Programı’nda yer alan Marie Sklodowska Curie (MSCA) çağrılarının ve Erasmus+ çağrılarının başvuru süreçleri ile ilgiliyken, kabul alan tüm AB projelerinin idari süreçleri ile de ilgilidir.

İTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (BAP) ise kabul alan AB projelerinin finansal yönetiminden sorumludur.

ITUNOVA TTO ise Ufuk Avrupa Programında yer alan çok ortaklı projelerin ve diğer uluslararası projelerin başvuru süreçleri ile ilgilenmektedir.

Uluslararası Projeler Ofisi

Sorumlu Birimler ve İletişim Bilgileri

 

Sorumluluk Alanı

İletişim Bilgisi

Öğretim Görevlisi Başak Tiniş (İTÜ Uluslararası Projeler Ofisi)
  • Erasmus+ Başvuru Aşaması
  • MSCA Başvuru Aşaması
  • Tüm AB Projelerinin Finansal Konular Dışındaki Yürütme Aşaması
0212 285 66 68 btinis@itu.edu.tr 
Öğretim Görevlisi Dr. Didem Özgür (İTÜ Uluslararası Projeler Ofisi)
  • Erasmus+ Başvuru Aşaması
  • MSCA Başvuru Aşaması
  • Tüm AB Projelerinin Finansal Konular Dışındaki Yürütme Aşaması
0212 285 66 52 ozgurd@itu.edu.tr 
Devrim Ağca (BAP Birimi)
  • AB Projeleri ile İlgili Ödemeler ve Finansal Süreçler
0212 285 64 41 dagca@itu.edu.tr 
Gamze Baysal (BAP Birimi)
  • AB Projeleri ile İlgili Ödemeler ve Finansal Süreçler
0212 285 64 41 gamzebaysal@itu.edu.tr 
Hale Hoşafçı (ITUNOVA TTO)
  • Ufuk Avrupa Çerçeve Programı Çağrıları (MSCA hariç)
0212 285 03 20/205 hale.hosafci@itunovatto.com.tr 
Mehtap Yalçın Tahiroğulları (ITUNOVA TTO)              
  • Ufuk Avrupa Çerçeve Programı Çağrıları (MSCA hariç)
0212 285 03 20/220 mehtap.yalcin@itunovatto.com.tr