Euraxess Ağı

EURAXESS AĞI:

Araştırmacıların dolaşımlarının özendirilmesi ve desteklenmesi, dolayısı ile bilim ve teknoloji gelişiminin istenen düzeye getirilmesi konusunda Avrupa Komisyonu'nun çok önem verdiği programlardan biridir. Bu destek ve önlemlerin çerçeve programlarında uygulanması yanında Komisyonun başlattığı bir proje olan EURAXESS ağı sayesinde araştırmacıların dolaşımları, eğitim ve çalışmalarının daha da kolaylaşması amaçlanmaktadır. EURAXESS adı 2008 yılında ERA-MORE adının yerini almıştır EURAXESS ağı Türkiye’nin de dahil olduğu 35 Avrupa ülkesinde ve 200’den fazla merkez kapsamında hizmet vermektedir. Uluslararası Projeler Ofisi ilgili ağa 2019 yılı itibariyle tekrar dahil olmuştur.

Ağa ilişkin daha detaylı bilgi için:
https://euraxess.ec.europa.eu/


Eelisa ProjesiEELISA Projesi

“Avrupa Mühendislik Öğreniminde Yenilikçilik ve Bilim Birliği” (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance — EELISA) isimli proje Erasmus + Programı tarafından desteklenen bir Avrupa Birliği (AB) projesidir.

EELISA, kurucu ortakları arasında İTÜ'nün de yer aldığı yedi ülkeden dokuz üniversitenin oluşturduğu bir Avrupa Üniversitesi İnisiyatifi olarak 180.000 öğrenciyi, 16.000 öğretim üyesini ve 11.000 idari personeli kapsamaktadır. Toplam süresi 36 ay olan EELISA projesinin proje çalışmaları 01.11.2020 tarihi itibariyle başlatılmıştır.

EELISA kapsamında, Avrupa mühendisliğini ve Avrupa yükseköğrenimini uluslararası küresel bir model olan Avrupa akreditasyon sistemiyle ortaya koymak hedeflenmektedir.

Daha detaylı bilgi için:
https://eelisa.itu.edu.tr/
https://eelisa.eu/


Eelisa innoCore ProjesiEELISA innoCORE Projesi

EELISA Innovation and Common Research Strategy – EELISA innoCORE Projesi Horizon 2020 Programı “Support for the Research and Innovation Dimension of European Universities” of the "Science for and with Society program" – SfwS çağrısı kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

Söz konusu projenin temel amacı EELISA projesinin araştırma ve inovasyon boyutunu gerçekleştirmektir.

Daha detaylı bilgi için:
https://eelisa.itu.edu.tr/innocore
https://eelisa.eu/eelisa-innocore-2/