Erasmus + Projelerine ilişkin Funding and Tenders Portal'dan ve Türkiye Ulusal Ajans sayfasından çağrı takibi yapılıp konuyla ilgili tüm üniversiteye genel bilgilendirmenin dışında ilgilenen araştırmacılar ile özel olarak bilgi ve dokümanlar paylaşılır. Ayrıca çağrıya ilişkin bilgi günü takibi yapılıp, üniversite geneline ve konuyla ilgili araştırmacılara bilgilendirme sağlanır. Ofis olarak Ulusal Ajans ile yakın işbirliği içinde çalışılmaktadır.