İTUNOVA TTO ile iletişim İçin: projeofisi@itunovatto.com.tr

Uluslararası Projeler Ofisi ile iletişim İçin: eucenter@itu.edu.tr