Proje Başvuru Sürecinin Yürütülmesi

Proje konsorsiyumu kurulduktan sonra başvuru süreci boyunca düzenlenen toplantılarda İTÜNOVA Uluslararası Fonlar Birimi araştırmacılara eşlik eder, gerekli gelişmlerin takip edilmesi ve eksiksiz bir biçimde başvuru formlarının doldurulmasında danışmanlık eder.

Projeye İTÜ Pic Numarası ile başvurulacağı gibi İTÜNOVA Pic Numarasıyla da başvurulabilir.İTÜ Pic No ile yapılan başvurularda proje yürütme BAP Birimi tarafından yapılırken, İTÜNOVA Pic No ile yapılan başvurularda İTÜNOVA Projeler Direktörlüğü tarafından yürütülür.

Başvuruyu başlatmak için Funding and Tenders Portal' indeki çağrı sayfasından “Start Submission” sekmesine tıklanarak başvuruya başlanır. İTÜNOVA bu aşamada annex' lerin doğru şekilde doldurulması, bütçe çalışmasının yapılması, eksiksiksiz ve doğru şekilde başvurunun Funding and Tenders Portalına yüklenmesine rehberlik eder. B-formları her çağrı için farklılık göstermektedir. Funding and Tenders Portal’ inde “start submission” aşamasından sonra oluşan sayfadan en güncel halleri indirilip bu dokümanın üzerinde çalışılmalıdır.

Bütçe hazırlanmasında EU Grants Annotated Model Grant Agreement dokümanı esas alınır. İTÜNOVA adam-ay hesabı vb bütçe hazırlama adımlarında destek sağlar. Kurum başına düşen bütçe 430000 €’ nun üzerinde ise projeniz mali müşavir denetime tabidir. Bu maliyet geçerli masraftır ve bütçeye eklenmesi zorunludur.

Ufuk Avrupa standart başvuru formu için tıklayınız.

Başvuru aşamasında kullanılabilecek kurumsal tanıtım metni olan “İTÜ Profil” metnini başvurularınızda kullanabilirsiniz. Örnek A-Formları