Erasmus + başvurusu sürecinde ise 2019 yılı Ekim ayı itibariyle PIC numarası yerine OID numarası kullanılmaktadır. Başvuru aşamasında "Partner Identification Form"un da doldurulması beklenir. Erasmus + Merkezi Projeler aynı Çerçeve Programı Projeleri gibi "Funding and Tenders" portal üzerinden yapılırken başvuruları Türkiye Ulusal Ajansına yapılan projeler "Webgate" sistemi üzerinden yapılmaktadır. Projeye koordinatör olarak başvuracak kurumlar Decleration of Honour belgesini, ortak kurumlar ise "Mandate" belgesini imzalatmalıdır. Bu belgelerde imza yetkilisi Rektör Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Bülent Güloğlu'dur. İmza takibi ise ofisimiz tarafından yapılmaktadır.