Çok ortaklı proje başvurularında uygun çağrının belirlenmesinin ardından proje fikrinin bir özeti ve ihtiyaç duyulan ortakların tanımlanması yapılır. Konsorsiyumda ihtiyaç duyulan partnerlerin bulunması için hem İTÜNOVA bağlantılarından hem de Avrupa komisyonunun “partner search tool” undan yararlanılır.

Partner Search Tool

Konsorsiyum olarak başvurulan Ufuk Avrupa Projelerine ortak bulma konusunda Avrupa Komisyonu’nun resmi sayfası “Funding and Tenders Portal”da ilgili çağrı özelinde yer alan “Partner Search” kısmından faydalanabileceği gibi, araştırmacı profili TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları ile paylaşılabilir ve/veya https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/how-apply/you-apply-eu-funding-beginners_en#find-a-project-partner linkinde yer alan bilgiler ışığında “Partner Search Tool”u kullanılabilir.

Konsorsiyum kurulduktan ya da dahil olunduktan sonra proje başvurulana kadarki süreçte toplantılara katılım sağlanıp akademisyene danışmanlık verilir.

EoI hazırlanması ve paylaşılması için TÜBİTAK EoI şablonu Expression of Interest formu kullanılır. Hazırlanmış EoI dokümanı ilgili TÜBİTAK Ulusal İrtibat Noktaları ile  proje pazarı etkinliklerinde olası ortaklar ile veya program özelinde kurulmuş ortak bulma platformları vb. ortamlarda paylaşılır.

Ufuk Avrupa Programına koordinatör olarak başvurmak isteyen kurum ve araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından çeşitli destek mekanizmaları vardır. Bu çerçevede başvuru yapmayı planlayan araştırmacıların (https://ufukavrupa.org.tr/tr/tubitak-destekleri) linkini incelemeleri faydalı olacaktır.

TÜBİTAK Destekleri

TÜBİTAK ülkemizden yapılacak proje başvurularında Koordinatörlük sayılarını arttırmak amacıyla Koordinatörlüğü Destekleme Programını yürürlüğe koymuştur.

Koordinatörlüğü Destekleme Programı, Avrupa Birliği Çerçeve Programları (AB ÇP)’na koordinatör olarak başvuruda bulunacak ve Türkiye’de faaliyet gösteren kuruluşlarda görev yapmakta olan proje koordinatör adayları ile onların ekiplerine yönelik bir destek programıdır.

Koordinatörlüğü destekleme programına başvuru yapıp, proje yazma eğitimi veya proje yazdırma desteği almaya hak kazanan araştırmacılarımız için ulusal ve uluslararası akredite danışmanlık firmaları ile iletişime geçilip danışmanlık almaları sağlanır.